För medlemmar

Om Åkeshovs BK

Klubben bildades omkring 1965...

PlusGiro: 707522-9

Medlemsskap i Åkeshovs BK

Medlem i Hovet (Åkeshovs BK)

Åkeshovs BK's mål ska vara att alltid verka för medlemmarnas bästa. Kan vi få med en sportslig tanke och god ekonomi i den meningen så ska det göras. Men framför allt: - Medlemmarna bestämmer! Vid ett tillfälle om året (årsmötet) skall alla licensierade medlemmar få komma till tals och om någon känner sig orättvist behandlad eller på annat sätt diskriminerad så är detta forumet platsen att klaga (eller berömma!!!). Årsmötet skall ligga efter avslutad säsong, men innan datum för anmälan till SvBF och StBF angående ligadeltagande utgår. Vid stora problem under säsong kan extra-möte sammankallas av styrelsen.

 

I ovanstående anda har vi för närvarande 4 former av medlemsskap i Åkeshovs BK:

1. Fullvärdig medlem. Medlemsavgift säsongen 2012-13 är 800:- / månad i 10 månader.
Licens, tränings-abonnemang (baserat på 3 spelare per bana), liga-spelet ingår.

2. Liga-medlem. Medlemsavgift säsongen 2012-13 är 600:- / månad i 10 månader
Licens och liga-spel ingår.

3. Licens-medlem. Medlemsavgift säsongen 2012-13 är 1.500:- / år.
Licens ingår. Om spelaren vill deltaga i liga-spel (i mån av plats - båda ovanstående medlemsformer har företräde till liga-spels-platser) betalar spelaren den faktiska kostnaden för liga-spelet (säs. 12-13 =190:- / match). Vill spelaren träna på vår träningstid betalar spelaren 100:- / timme i mån av plats (ovanstående gäller och vi ska aldrig vara med än 3 spelare per bana).

4. Junior. Medlemsavgift säsongen 2012-13 är 400:- / månad i 10 månader
Samma som fullvärdig medlem med undantaget att spelaren bara har rätt till i princip varannan liga-match och vad gäller träning ska banor hyras så att 2 juniorer spelar per bana. Hur länge får man då vara junior? Tillochmed den säsong man fyller 21 år. Naturligtvis har spelarens privata ekonomi och arbets-situation med detta att göra. Vi måste ha råd med junior verksamhet för att kunna utvecklas!

För att stärka klubbens ekonomi kan lott-försäljning eller annat ideellt arbete tillkomma. Givetvis hoppas vi att alla medlemmar har öron och ögon öppna för villiga sponsorer!

En av grund-tankarna med medlems-formerna är att alla ska ha licens (för att kunna vara tillgängliga vid korta manskap).

Ej betalda avgifter:

Om medlem i Åkeshovs BK halkar efter med månadsbetalning mer än tre månader, skall spelare stängas av såvida inte särskilda skäl föreligger. Nuvarande "kredit-gräns" (säs. 12/13) är satt till 2.000:-. Med avstängning menas att spelare ej får deltaga i ligaspel eller träning. Så fort kassören erhåller full eller delbetalning till godtagbar gräns upphör avstängningen.

Avsluta sitt medlemsskap eller byta klubb:

Vill man avsluta sitt medlemsskap hos Åkeshovs BK finns egentligen bara en lucka på året att göra detta, efter avslutad säsong men senast den 15 maj. Man får alltså lov att avsluta sitt åtagande med klubben säsongen ut. För att byta klubb under pågående säsong kräver klubben ersättning för viss del av återstående del av säsongen. För uträkning av hur mycket som återstår, kontakta klubbens styrelse.
Givetvis kan särskilda skäl finnas för att frångå ovanstående regler. Men huvudregeln är att man fullföljer sitt åtagande (klubben lägger sin budget baserat på medlemmar/spelare per den 15 maj).


 

Kalender

 

 

Skinkmästare!
(Åkeshov BK's inofficiella höst-KM, tävling med knasregler och hcp)

2019 Annika Grönvall
2018 Tomas Hernvall
2017 Nicke Ståhl
2016 Hampus Blomquist
2015 Ali Aslan
2014 Benny Rapp
2013 Jan Ednertz
2012 Björn Ejderling
2011 Kenneth Cedervall
2010 Håkan Thurmander
2009 Johnny Svärd
2008 Björn Ejderling
2007 Cristopher Nybom
2006 Tobias Hallberg
2005 Björn Ejderling
2004 Cristopher Nybom
2003 Oscar Nässil
2002 Björn Andersson
 
Footer information such as email and street addresses, copyright info, etc. can go here.